Den Legende Pensel  

Englar Málverk, Ævintýra Stittur, 

Vedic Art

Tilbud

Hvis I kan samle en gruppe på minimum 7 deltager så kommer jeg gerne hjem og underviser i Vedic Arts 17 kunstprincipper. Du er hjertelig velkommen til at kontakte mig hvis det har din interesse. 

Vedic Art bygger på den Indiske Veda filosofi som betyder viden, udformet igennem maling til en kunstnerisk livsvej, af den svenske kunstner Curt Kallman.

Vedic Art er en indre bevidsthed, drivkraft til at skabe både i kunsten og i livet. Den er udformet så du kan træde ind i nuet og få lov til at være den du er uden krav. Den hjælper til at følge dit eget flow, være i et nærvær med din egen skabende proces.

Vedic Art bygger på 17 kunstprincipper, som et navigationskort, hvor du indstiller dit kompas mod din sjæl, dit højere selv.  

Der kræves ingen forudsætning for at male udefra Vedic Art, du tager udgangspunkt i din egen bevidsthed, det handler om processen frem for resultatet. Her kan alle være som de er og udtrykke det de vil, uden at blive bedømt. Det handler om at lege, eksperimentere, frigøre energi og derigennem finde sin egen måde at udtrykke sig på og leve livet fuldt ud.

Det grundlæggende i Veda filosofien er at al viden findes inde i os selv. Som bevidstheden der er nedlagt i et frø der så vokser op og bliver til en blomst. Når blot naturen får lov til at udvikle sig i overensstemmelse med sin rytme og iboende visdom, bliver alting perfekt. Det samme gælder for os mennesker, hvis vi giver os selv lov til at følge vores naturlig rytme og kontakter vores iboende visdom finder vi ind til vores inderste kerne hvor vi er i balance og hele.

Har du lyst til at male, skabe frit og gøre noget kun for dig selv ?

At vække den kreativitet som findes inde i dig og den glæde det giver?